ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σχετικά με το άρτιο μέρισμα των μόνιμων υπαλλήλων ασφ/νων του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, των ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού και άλλων φορέων του δημοσίου τομέα, Π.Δ/γμα 73/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αύξηση του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, για αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις, βοηθήματα, επιδόματα, Απόφ. 78042/0092/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα