ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

α) Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρ.18 του Ν.4302/2014 β) Διευκρινήσεις για το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού σώματος που εξακολουθούν κατόπιν επιλογής τους να συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Εγκ. ΙΚΑ 62/26.11.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με την ασφάλιση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010, Εγκ. ΙΚΑ 64/28.11.2014, τροποποίηση οδηγιών, Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/8

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ / ή και του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4281/2014, Εγκ. ΙΚΑ 66/9.12.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Δυνατότητα διακοπής της προαιρετικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ των αυτοαπασχολούμενων ηλεκτρολόγων ασφαλισμένων στο τ.ΤΕΑΗΕ – τ.ΕΤΕΑΜ, Εγγρ. ΙΚΑ Τ01/681/2/13.11.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αρμοδιότητα υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. να αποφαίνονται περί της ιατρικής και ασφαλιστικής αναπηρίας κλπ σχετικά με την χορήγηση ή παράταση σύνταξης λόγω αναπηρίας, Εγγρ. ΙΚΑ Π51/44/12.12.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα