Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό παιδικών κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 406586/29.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καταβολή Αδειοδωρόσημου Αυγούστου 2023 (Β τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 375984/1.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αξιοποίηση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 389138/10.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .