Μηχανικοί Βιομηχανίας ΤΕΙ και επίδομα master, διδακτορικού τίτλου…

Με το άρθρο 4 της ΔΑ 43/2009 ορίζεται ότι χορηγείται από 1.1.2010 στους Μηχανικούς Βιομηχανίας απόφοιτους ΤΕΙ επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου master 8% και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού τίτλου 14%. Τα ανωτέρω επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται αθροιστικά στους κατόχους master και διδακτορικού διπλώματος.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …