Ασφάλιση για λοχεία, περίπτωση 1 έτους υπηρεσίας και 4ωρης απασχόλησης …

Η άδεια λοχείας – κυοφορίας θεωρείται ανυπαίτιο κώλυμα κ ο εργοδότης έχει υποχρέωση ασφάλισης όπως και στην ασθένεια. Εφόσον έχει ένα χρόνο υπηρεσία υπέχει την υποχρέωση ασφάλισης για τον πρώτο (1) μήνα της άδειας απουσίας. (σύμφωνα με το άρθρ.657 κ 658 ΑΚ)

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …