Μετά την κατάργηση του καθεστώτος της ανακεφαλαίωσης των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων πως γίνεται πλέον η απεικόνιση της ασφάλισης?

Γίνεται με το μηχανογραφικό σύστημα ασφάλισης. Οι ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία που απαρτίζουν την ασφάλιση μεταφέρονται πλέον στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων που τηρούνται στη Μηχανογραφική Υπηρεσία δηλαδή στο Ηλεκτρονικό Αρχείο.

Δείτε ακόμα

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έκανε χρήση της ΥΑ επιμήκυνσης της περιόδου για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Ποιο είναι το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ?

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είιναι ίσο με το ημερήσιο …