Παράταση στην υποβολή οριστικής δήλωσης ΦΜΥ

EΩΣ τις 23 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή της οριστικής δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών, που έληγε στις 31 Μαρτίου.

Αυτό ορίζεται με την υπ’ αριθμό ΠΟΛ 1030/29 Μαρτίου 2010 απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Aπόφαση

Ο υπουργός Oικονομίας και Oικονομικών Eχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α’Α) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’Α).

Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’Α).

Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’Α).

Τις διατάξεις της Δ12 Α 445 ΕΞ 2010 ΠΟΛ. 1021 10.03.2010 ΑΥΟ περί του τύπου και περιεχόμενου και του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α’Α), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17-3-2006 (ΦΕΚ Β’Α 389/2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το γεγονός ότι, πολλές οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ, για τις οποίες δεν προέκυπτε ποσό φόρου για απόδοση και με αριθμό απασχολούμενων μισθωτών ολιγότερο των είκοσι, έχουν ήδη υποβληθεί από τους υπόχρεους στις ΔΟΥ, αντί της μέσω διαδικτύου νόμιμης υποβολής τους και λαμβανομένου υπόψη ότι, αναμένεται αυξημένο πλήθος υποβολών λόγω της, από φέτος και για πρώτη φορά, υποχρεωτικής υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου από όλους τους υπόχρεους και ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτούς.

Oτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και υστέρηση των εσόδων.

Aποφασίζουμε

Η προθεσμία υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ – Eντυπο Ε7-Φ-01.015) που λήγει την 31η Μαρτίου 2010 παρατείνεται μέχρι την 23η Απριλίου 2010.

Oσες οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ, για τις οποίες δεν προέκυπτε ποσό φόρου για απόδοση και με αριθμό απασχολούμενων μισθωτών ολιγότερο των είκοσι, έχουν υποβληθεί από τους υπόχρεους στις ΔΟΥ, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, η καταχώρησή τους στο ανάλογο υποσύστημα των ΔΟΥ διαγράφεται και οι υπόχρεοι αυτοί καλούνται να τις υποβάλλουν μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr της ΓΓΠΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ακόμα

Τράπεζα Πειραιώς: Η επιβολή κυρώσεων στην Ρωσία θα εκτοξεύσει τις τιμές βασικών προϊόντων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έκτακτο επίδομα: Πριν από το Πάσχα η καταβολή του – Ποιοι οι δικαιούχοι

Με την ακρίβεια να «γονατίζει» τα νοικοκυριά όλο και περισσότερο και τον πληθωρισμό να φτάνει …