Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΑΕΕ για την υπαγωγή των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ

 

Διευκρινήσεις ως προς τα κριτήρια υπαγωγής στον ΟΑΕΕ των “παλαιών” ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), οι οποίοι παράλληλα ασκούν δραστηριότητα που ασφαλίζεται στον Οργανισμό Ελευθέρων Επαγγελματιών, παρέχει με την εγκύκλιο Αρ. 17/16.3.2011 ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νόμο (Ν. 3863/2010 άρ.18 παρ.3), «όσοι ασφαλίσθηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης πριν την 1.1.1993 και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού».

Κριτήριο, σύμφωνα με την εγκύκλιο, της συνάφειας του επαγγέλματος με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού αποτελεί το γεγονός ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών ενασχολήσεων του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να ασκηθεί σε καμία περίπτωση από κάποιον τρίτο χωρίς το ανάλογο επιστημονικό υπόβαθρο.

Στις περιπτώσεις εταιρειών που ο σκοπός τους επεκτείνεται και σε δραστηριότητες οι οποίες δύνανται να ασκηθούν και από τρίτους χωρίς να έχουν την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση, τότε δεν υφίσταται συνάφεια της δραστηριότητας με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού που τυγχάνει να είναι μέλος της εταιρείας.

Όταν καθίσταται δύσκολος ο προσδιορισμός της συνάφειας του επαγγέλματος με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίζει βεβαίωση περί συνάφειας από τον αντίστοιχο Τομέα του ΕΤΑΑ στον οποίο υπάγεται ( κυρίως για υγειονομικούς και νομικούς) και από το Τεχνικό Επιμελητήριο (για τους μηχανικούς).

Σε κάθε περίπτωση όμως η τελική διαπίστωση θα γίνεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, οι οποίες θα συνεκτιμούν τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσβάλλει την απόφαση του Οργανισμού, εφόσον το επιθυμεί, στην αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του ΟΑΕΕ.

 

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 18 παρ. 3 του ασφαλιστικού νόμου αφορούν μόνο τους “παλαιούς” ασφαλισμένους, καθόσον οι “νέοι” ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσονται από τον ΟΑΕΕ.

Δείτε ακόμα

Έκτακτο επίδομα: Πριν από το Πάσχα η καταβολή του – Ποιοι οι δικαιούχοι

Με την ακρίβεια να «γονατίζει» τα νοικοκυριά όλο και περισσότερο και τον πληθωρισμό να φτάνει …

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Ποιοι μπορούν κάνουν αίτηση για τις 25.000 θέσεις εργασίας

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω …