Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίου και Κέντρων Ξένων Γλωσσών του Ν.4415/2016 διευκρινήσεις, Εγκ. Υπ. Εργασίας 41919/909/4.11.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ανακοίνωση δημοσίευσης του Π.Δ. 120/2016 σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (δημοσιέυεται στο παρόν τευχος στη σ.1036), Εγκ. Υπ. Εργασίας 50850/Δ3 1323/4.11.2016 (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .