ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΒ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1+1 ΧΡΟΝΟΥ Η ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ Παραμένει το επίδομα γάμου στις περισσότερες επιχειρήσεις

alt

Εργαζόμενους «δύο ταχυτήτων» -όσους θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την προσαύξηση 10% του επιδόματος γάμου και όσους το «χάνουν» από σήμερα- δημιουργεί η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψαν η ΓΣΕΕ με τις 3 από τις 4 εργοδοτικές οργανώσεις (ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ) κατοχυρώνοντας, ωστόσο, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των αμειβομένων με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων όλες τις «έξτρα» άδειες (πρόσθετη ετήσια άδεια, άδεια κύησης, σπουδών κ.ά.) προηγούμενων ΕΓΣΣΕ και διαιτητικών αποφάσεων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της άρνησης του ΣΕΒ, για πρώτη φορά στην ιστορία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, να υπογράψει νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και του μνημονιακού νόμου 4093 που προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή, σε όλες τις επιχειρήσεις, των θεσμικών όρων των ΕΓΣΣΕ, «σε αντίθεση με τους μισθολογικούς (όπως είναι το επίδομα γάμου) οι οποίοι θα ισχύουν μόνο για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις – μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν τη Σύμβαση», όπως εξηγεί στην «Η» ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. Ο ΣΕΒ δεσμεύεται, πάντως, προφορικά ότι θα το διατηρήσει.

Το ρήγμα
Ο ΣΕΒ, υποστηρίζοντας ότι το Μνημόνιο έχει περιορίσει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων με αποτέλεσμα η υπογραφή ΕΓΣΣΕ να αποτελεί πλέο… παρωδία, πρότεινε χθες διά του αντιπροέδρου του Χ. Κυριαζή, αντί νέας Σύμβασης, να υπογραφεί ένα «Πρωτόκολλο Συμφωνίας» που θα «διασφαλίζει» τόσο τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος γάμου ( «μέχρις ότου διαμορφωθούν από την πολιτεία προγράμματα στήριξης της οικογένειας») όσο και των θεσμικών όρων ? αδειών προηγούμενων ΕΓΣΣΕ.

Διαμήνυσε, μάλιστα, ότι «οι επιχειρήσεις-μέλη των οργανώσεων δεν θα κάνουν χρήση του δικαιώματος μονομερούς περικοπής του επιδόματος που παρέχει ο νόμος».

Η ΓΣΕΕ, επιδιώκοντας νομική «κάλυψη» για τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος γάμου και των αδειών, αντέδρασε αποσπώντας την υποστήριξη ακόμη και των υπολοίπων εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) που είχαν ταχθεί «ανοικτά» υπέρ της σύναψης νέας ΕΓΣΣΕ. «Η ΕΓΣΣΕ δεν αντικαθίσταται από κανένα «πρωτόκολλο συμφωνίας» και ο ΣΕΒ με την άρνησή του να υπογράψει απομονώνεται από τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης.

«Ο ΣΕΒ δεν είναι διατεθειμένος να βαφτίσει το κρέας, ψάρι. Δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή του σε μία παρωδία Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, ένα αδειανό πουκάμισο, που δεν έχει ούτε νομική υπόσταση ούτε ουσιαστικό αντίκρισμα για τους εργαζόμενους» απάντησε ο ΣΕΒ κάνοντας λόγο για «δήθεν ΕΓΣΣΕ» (νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι «πάσχει» γιατί δεν φέρει την υπογραφή του ΣΕΒ ως οργάνωσης πανελλήνιας εμβέλειας) και για προσχηματικές συμπεριφορές «επαγγελματιών του συνδικαλισμού». «Ο ΣΕΒ θέλησε να ενταφιάσει το θεσμό της ΕΓΣΣΕ, δεν πέρασε» δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Ι. Παναγόπουλος υποστηρίζοντας, μάλιστα, ότι «η καταβολή του επιδόματος γάμου είναι για όλους υποχρεωτική με το ν. 1766/1988».

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε τη στάση του ΣΕΒ η ΓΣΕΕ ,το ΠΑΣΟΚ (με δήλωση της Φ. Γεννηματά) και η ΔΗΜΑΡ, ενώ ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «θετική εξέλιξη για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή».

Η Σύμβαση
Η νέα Σύμβαση ξεκινά αναδρομικά από την 1/1/2013, έχει διάρκεια ενός χρόνου με πρόβλεψη παράτασης για άλλον ένα χρόνο (δηλ. έως το τέλος του 2014) «εφόσον το συμφωνήσουν οι κοινωνικοί εταίροι». Στο προοίμιο της νέας Σύμβασης, οι συμβαλλόμενες οργανώσεις δεσμεύονται, ακόμη, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για αλλαγή του καθεστώτος των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και της ανασφάλιστης εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όχι μέσω μισθολογικών παρεμβάσεων, αλλά με την αντιμετώπιση του κόστους των μεταφορικών, της ενέργειας κ.ά.

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κόψουν το επίδομα

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποχωρήσει από την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και τον ΣΕΤΕ (όσες αποχωρήσουν εκ των υστέρων δεν θα δεσμεύονται από την επόμενη Σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την έξοδό τους).

Επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ που δεν θα «πειθαρχήσουν» στην απόφαση του Δ.Σ του Συνδέσμου για συνέχιση καταβολής του επιδόματος.

Μονομερώς μπορεί να κοπεί το επίδομα γάμου και από τις αμοιβές των εργαζομένων σε 44 κλάδους στους οποίους οι συμβάσεις έληξαν, μαζί με την τρίμηνη μετενέργεια, χθες (ασφαλιστικά πρακτορεία, βιομηχανίες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γεωπόνοι κ.ά.).

Τα 3 άρθρα της νέας Σύμβασης

Αρθρο 1
«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το επίδομα γάμου έχει θεσμικό και καθολικό χαρακτήρα για τους εργαζομένους όλης της χώρας, εναρμονίζοντας τις ισχύουσες στη χώρα μας διατάξεις δικαίου με τις διεθνώς εφαρμοστέες αρχές της προστασίας της οικογένειας, της διευκόλυνσης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, της ισότητας των φύλων, της συμφιλίωσης εργασιακής και οικογενειακής ζωής, της αξιοπρεπούς εργασίας.

Επαναλαμβάνεται και διατηρείται σε ισχύ κωδικοποιημένη η διάταξη σειράς προηγούμενων ΕΓΣΣΕ, Διαιτητικών Αποφάσεων και κυρωτικών τους νόμων, ότι το επίδομα γάμου χορηγείται σε όλους τους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ν.1766/1988, με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της από 26/1/1988 ΕΓΣΣΕ.

Αρθρο 2
Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν.

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

Αρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. Με κοινή συμφωνία των μερών η ισχύς της παρούσας ΕΓΣΣΕ δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους.

Πηγή: imerisia.gr

Δείτε ακόμα

Μίνι ασφαλιστικό: Οι 3+1 ανατροπές για αναπηρικές συντάξεις, επικουρικές και συντάξεις χηρείας Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες ασφαλιστικές διατάξεις – Τι θα γίνει με τους εγκλωβισμένους οφειλέτες

Σε τρεις άξονες θα «πατάει» το μίνι ασφαλιστικό που αναμένεται να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο στις 11 …

Οικονομία / e-ΕΦΚΑ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τις ρυθμίσεις οφειλών σε 72 και 120 δόσεις

Οι παλαιές ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών των 120 δόσεων, καθώς και των 72 δόσεων της περιόδου του …