Αλλαγές στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης 2014

 

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013), την οποία οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην εφορία. Με τις αλλαγές αυτές ενσωματώνονται στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης οι διατάξεις των τελευταίων φορολογικών νόμων που αφορούν τροποποιήσεις στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις, από ελεύθερα επαγγέλματα και από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, αλλαγές υπάρχουν στον πίνακα των δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδημα. Οι δαπάνες αυτές έχουν περιοριστεί σημαντικά σε σχέση πέρυσι. Έτσι, δεν εκπίπτουν πλέον οι δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων απόκτησης πρώτης κατοικίας, τα δίδακτρα, οι δαπάνες για ασφάλιστρα σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι φοροαπαλλαγές που αφορούν τα ιατρικά έξοδα και τα νοσήλια, τις δωρεές προς το δημόσιο και τα κοινωφελή ιδρύματα καθώς και τη διατροφή μεταξύ πρώην συζύγων. Τις δαπάνες αυτές που διατηρούνται θα πρέπει να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι.

Στη φετινή φορολογική δήλωση θα πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά οι τόκοι των καταθέσεων των φορολογούμενων. Το ποσό αυτό προστίθεται στο εισόδημα για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς.

Επίσης είναι υποχρεωτική η αναγραφή σε ειδικό κωδικό των αυθαιρέτων και των ημιυπαίθριων χώρων που τακτοποιήθηκαν από τους φορολογούμενους. Θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των τεκμήριων διαβίωσης.

Οι μισθωτοί με μπλοκάκι ( εφόσον απασχολούνται σε έως τρείς εργοδότες και ο ένας καταβάλει το 75% των αποδοχών τους) θα πρέπει να συμπληρώσουν ειδικούς κωδικούς στη φορολογική δήλωση προκειμένου να φορολογηθούν με την κλίμακα φορολογίας των μισθωτών και να μην τους επιβληθεί το τέλος επιτηδεύματος.

Φέτος όσοι καταβάλλουν ενοίκια θα πρέπει να καταγράψουν αναλυτικά τα στοιχεία για τα ποσά αυτά είτε αφορούν ενοίκια κατοικίας είτε επαγγελματικής στέγης. Και αυτό προκειμένου τα στοιχεία αυτά να αξιοποιηθούν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για διασταυρώσεις.

Προθεσμία υποβολής: Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( έντυπο Ε1) θα ξεκινήσει για όλους τους φορολογούμενους από 20 Μαρτίου 2014 έως και τις 30 Ιουνίου 2014.

Οι βασικότερες αλλαγές του νέου εντύπου E1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

– Η κατάργηση της φοροαπαλλαγής για τους τόκους των στεγαστικών δανείων οδήγησε και στην κατάργηση του σχετικού κωδικού 012 για το αν «πήραν στεγαστικό δάνειο μέσα στο 2012».

– Ο κωδικός 017 για όσους γεννήθηκαν πριν την 1.1.1982 αλλάζει και αφορά σε όσους έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 1.1.2013 και μετά (προβλέπεται έκπτωση 10% για τα πρώτα 10.000 ευρώ). Καταργούνται επίσης οι ενδείξεις για όσους δεν επιθυμούν να ενταχθούν στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική πληροφόρηση και ο κωδικός μισθωτών και συνταξιούχων σε παραμεθόρια περιοχή (δεν υπάρχει πλέον έκπτωση φόρου)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
«ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»

– Αλλάζει το περιεχόμενο του κωδικού 001 και από το «αυξημένο αφορολόγητο 2000 ευρώ λόγω αναπηρίας 67%) «περνάμε» στην ερώτηση «Δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω κ.λπ.».

– Καταργούνται οι κωδικοί 003 και 004 για την απαλλαγή των γονέων με προστατευόμενα μέλη. Η αναγραφή των ονομάτων των παιδιών με το έτος γέννησης, τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ μεταφέρεται στον πίνακα 9 (περίπτωση 2 πίνακας 3 στο περσινό έντυπο).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
«ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ»

Προστίθενται οι εξής περιπτώσεις (5-8) στον πίνακα 4Α:

– Κωδικός 307: εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθ. επαγγ. της παρα. 1. αρθρο 45ΚΦΕ. Αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που έχουν μέχρι τρεις εργοδότες και με υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας. Οι περιπτώσεις αυτές φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.
– Κωδικός 309: Αρθροισμα καθαρών ποσών από παροχή εργασίας με εργόσημο.
– Κωδικός 311: Εισόδημα από οικοδομικά ένσημα αυτασφάλιση κ.λπ.
– Κωδικός 343: Εισόδημα των περιπτώσεων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση.

Αφορά σε εισοδήματα που θεωρείται ότι προέρχονται από μισθωτή εργασία και αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις από το υπουργείο.

Πέραν αυτών καταργούνται οι κωδικοί 403 και 404 (πίνακας 4Γ) στους οποίους δηλώνονταν από ΟΕ, ΕΕ, κοινωνία κληρονομικού δικαίου κ.λπ. η επιχειρηματική αμοιβή λόγω αλλαγής του τρόπου φορολόγησής τους. Προστίθεται ωστόσο στον ίδιο πίνακα η περίπτωση 6: Ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους της περ. 2. Επίσης στις περιπτώσεις 1 και 5 του πίνακα Δ (κωδικοί 501 και 511) που αφορούν στο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, αντικαθίσταται η λέξη ατομικό από την λέξη ελευθέριο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

– Προστίθενται νέοι κωδικοί (231 και 234) στο πίνακα 5.1 με τη συμπλήρωση των κύριων και βοηθητικών χώρων. Αφορά σε όσους «τακτοποίησαν» τους βοηθητικούς χώρους σε χώρους κύριας χρήσης κάνοντας χρήση των διατάξεων του Νόμου 4178/2013, οι οποίοι και αναμένεται να επιβαρυνθούν με υψηλότερα τεκμήρια. Για την ίδια… σκοπιμότητα έχουν προστεθεί αντίστοιχοι κωδικό (232 και 235) στην πρώτη δευτερεύουσα κατοικία αλλά και στη δεύτερη (κωδικοί 233και 236)

– Στην περίπτωση 1ε (σκάφη αναψυχής, Ι.Χ., οικογένειας κ.λπ.) προστέθηκαν οι κωδικοί 709 και 710 στους οποίους θα πρέπει να δηλωθούν τα ποσοστά συνιδιοκτησίας του υπόχρεου και της συζύγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
«ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ»

Προστίθενται οι περιπτώσεις 4 (κωδικός 653): Μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών Ν. 27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και 5 (κωδικός 667): Τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής προέλευσης. Στον κωδικό αυτόν θα πρέπει να συμπληρωθεί εφέτος όλο το ποσό ακόμα και αν αφορά μόλις σε… ένα ευρώ! Πέρυσι η υποχρέωση αφορούσε σε ποσά τόκων άνω των 250 ευρώ.

– Μεταφέρονται από τον πίνακα 7 στον 6 οι κωδικοί των περιπτώσεων για το «ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας» και το «ενοίκιο που πληρώσατε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν στο εσωτερικό» με την σχετική ωστόσο φοροαπαλλαγή να έχει… καταργηθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
«ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Η ΑΠΟ ΦΟΡΟ»

– Καταργούνται μία σειρά κωδικών λόγω της κατάργησης των εκπτώσεων φόρου που ίσχυαν μέχρι πέρυσι. Συγκεκριμένα: οι κωδικοί 053με τις υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, οι οποίες δηλώνονται πλέον μόνο στο Ε3, 063 (τόκοι στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας), 069 (τα ποσά των δανείων), 073 (ασφάλιστρα ζωής), 039 (δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων), 037 (δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων), 084 (φροντιστήρια), 087 (ενεργειακή αναβάθμιση ακίνητων).

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
«ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ»

– Προστίθενται οι νέοι κωδικοί 611 για μια σειρά φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν (άρθρα 55, 55 του ΚΦΕ και περ. γ παρ.5 άρθρο 52 του ΚΦΕ) και 345 για τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ»

– Προστίθενται η στήλη ΑΜΚΑ στην περίπτωση 2 (κωδικοί 861-864)

Πηγη: express.gr

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …