Ασθένεια και Ασφάλιση…

Σε περίπτωση ασθένειας επί πόσο χρόνο ασφαλίζεται ο εργαζόμενος?

Σε περίπτωση ασθένειας των εργαζομένων ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει τις εισφορές στο ΙΚΑ για όσο χρόνο καταβάλλει αποδοχές. (15 μέρες για τους έχοντες υπηρεσία μέχρι για 1 έτος και 1 μήνα για τους πέραν του έτους εργαζομένους)

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …