Απασχόληση κατά το Σάββατο σε καθεστώς πενθήμερου εργασίας…

Σε περίπτωση πενθήμερου εργασίας (Δευτέρα εώς Παρασκεύη) Όταν απασχοληθεί ο μισθωτός Σάββατο οφείλεται προσαύξηση 75%?

Όχι. Η προσαύξηση 75% οφείλεται μόνο όταν η απασχόληση γίνεται κατά Κυριακή και νόμω αργία. Όταν η απασχόληση του Σαββάτου είναι έκτακτη, οφείλονται οι αποδοχές σύμφωνα με την Αρχή περί Αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …