Απασχόληση κατά το Σάββατο σε καθεστώς πενθήμερου εργασίας…

Σε περίπτωση πενθήμερου εργασίας (Δευτέρα εώς Παρασκεύη) Όταν απασχοληθεί ο μισθωτός Σάββατο οφείλεται προσαύξηση 75%?

Όχι. Η προσαύξηση 75% οφείλεται μόνο όταν η απασχόληση γίνεται κατά Κυριακή και νόμω αργία. Όταν η απασχόληση του Σαββάτου είναι έκτακτη, οφείλονται οι αποδοχές σύμφωνα με την Αρχή περί Αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …