Επιδόματα εορτών και πριμ παραγωγικότητας…

Στα επιδόματα εορτών υπολογίζεται και το πριμ παραγωγικότητας?

Στα επιδόματα εορτών (δώρα) υπολογίζεται κάθε παροχή η οποία χορηγείται τακτικά. Σ αυτές περιλαμβάνεται και το πριμ παραγωγικότητας.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …