Κατανομή και καταβολή επιχορήγησης κάλυψης δαπανών διεξαγωγής συνεδρίων κ.λπ. και ανάπτυξης διεθνών σχέσεων Γ.Σ.Ε.Ε. και δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων έτους 2008 – Απόφ. 8781/120/08

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Α.Π. 1133/2007 – Επίδομα Τέκνων και Χρόνος χορήγησής του

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Α.Π. 1045/2007 – Εργατικό Ατύχημα και Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .