Επιχείρηση και υποχρέωση διατήρησης βρεφονηπιακού σταθμού…

Το άρθρο 11 του Ν.1483/84 προβλέπι ότι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 300 άτομα, υποχρεούνται να προβλέπουν επαρκή και κατάλληλο χώρο για τη στέγαση Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού, που να καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων σ αυτές.
Δεν υπάρχει νόμος που να προβλέπει επιχορήγηση για τους βρεφοπαιδοκομικούς αυτούς σταθμούς. Είναι θέμα ρύθμισης συλλογικών συμβάσεων.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …