Όρια αποδείξεων για διατήρηση του αφορολογήτου το 2010

Το ποσό των 15.000 ευρώ για τον άγαμο και των 30.000 ευρώ για τους συζύγους- που κατανέμεται κατά το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος με κάλυψη πρώτα του απαιτούμενου αφορολόγητου και στους δύο συζύγους- είναι το προτεινόμενο από το υπουργείο Οικονομικών όριο των αποδείξεων που πρέπει να συλλεχτούν, προκειμένου να διατηρηθεί το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.

Όπως διευκρινίστηκε από το υπουργείο σχετικά με το υπό κατάρτιση φορολογικό νομοσχέδιο, λαμβάνονται υπόψη όλες οι αποδείξεις εκτός των δαπανών:

α) τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών, αεροσκαφών κ.λπ.)

β) για λογαριασμούς που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του νοικοκυριού και του πολίτη (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες σταθερά- κινητά)

γ) αυτών που καταβάλλονται για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο (λεωφορεία, τραίνα, αεροπλάνα κ.λπ.). Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις σε ειδική φόρμα ηλεκτρονικά ή σε κλειστό φάκελο σε συγκεκριμένη ημερομηνία στη ΔΟΥ.

Σημειώνεται ότι οι αποδείξεις των δαπανών των άρθρων 8 και 9 του ΚΦΕ (π.χ. ιατρικές δαπάνες, φροντιστήρια, ασφάλιστρα, εισφορές, ενοίκια, τόκοι, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ.) συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ξεχωριστά για τη μείωση του εισοδήματος ή την έκπτωση από τον φόρο.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών, οι αποδείξεις λειτουργούν κατά δύο τρόπους: αφενός χρειάζονται για να “χτίσουν” μέρος του αφορολόγητου των 12.000 ευρώ και αφετέρου, πέραν του αφορολόγητου ορίου, δίνουν στον φορολογούμενο έκπτωση φόρου. Ειδικότερα, το αφορολόγητο “χτίζεται” με τις προσκομιζόμενες αποδείξεις.

Το ποσό των αποδείξεων θα είναι ανάλογο με το εισόδημα που δηλώνεται και ορίζεται ίσο με το 30% του εισοδήματος και υπολογίζεται 100% για να καλύπτεται (κερδίζεται) το αφορολόγητο. Για τους ευρισκόμενους στο αφορολόγητο κλιμάκιο των 12.000 ευρώ απαιτούνται αποδείξεις ίσες με το 10% μόνο. Εάν το εισόδημα της δήλωσης είναι κάτω των 6.000 ευρώ δεν ζητούνται καθόλου αποδείξεις για την κάλυψη του αφορολόγητου.

Το υπερβάλλον ποσό των αποδείξεων, μετά την κάλυψη του αφορολόγητου, θα χρησιμεύει για να αναγνωρίζεται ποσοστό έκπτωσης φόρου 10%.Αντίθετα, στην περίπτωση που δεν καλυφθεί πλήρως με αποδείξεις το αφορολόγητο της φορολογικής κλίμακας, το εναπομένον ποσό που δεν καλύφθηκε θα φορολογείται με συντελεστή 10%. Το προτεινόμενο όριο των αποδείξεων είναι 15.000 ευρώ για τον άγαμο και 30.000 ευρώ για τους συζύγους.

Δηλούμενο Εισόδημα

Απαιτούμενες αποδείξεις για κάλυψη αφορολόγητου

(ευρώ)            (ευρώ)

40.000 και άνω 12.000

30.000             9.000

20.000             6.000

15.000             4.500

13.000             3.900

12.000              1.200

10.000              1.000

  8.000                800

6.000                     0

4.000                     0

2.000                     0

Στο πλαίσιο των διευκρινίσεων, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε και τα ακόλουθα παραδείγματα:

1) Έστω δηλούμενο εισόδημα 40.000 ευρώ και δηλούμενες αποδείξεις αξίας 20.000 ευρώ, όταν η σύζυγος είναι μη εργαζόμενη. Εξ αυτών οι 12.000 ευρώ (40.000*30%) καλύπτουν 100% το αφορολόγητο. Το υπόλοιπο (20.000-12.000) = 8.000 ευρώ καλύπτει πρόσθετο όφελος ως εξής : 8.000Χ10%=800 ευρώ ως τελική έκπτωση από τον φόρο. Συνολικό όφελος: Από το αφορολόγητο: 12.000Χ10%= 1.200 ευρώ. Από την έκπτωση από τον φόρο: 8.000Χ10%= 800 ευρώ. Σύνολο 2.000 ευρώ.

2) Έστω ατομικό εισόδημα 40.000 ευρώ και επιπλέον εισόδημα της εργαζόμενης συζύγου 20.000 ευρώ και δηλούμενες αποδείξεις και από τους δύο συζύγους 30.000 ευρώ (ήτοι αποδείξεις αξίας 20.000 ευρώ που αντιστοιχούν στον σύζυγο και αξίας 10.000 ευρώ στην σύζυγο, ανάλογα με το εισόδημα του καθενός).

– Για τον σύζυγο: Αποδείξεις 20.000 ευρώ και εξ αυτών απαιτούνται με βάση το δηλούμενο εισόδημα 40.000 Χ30% = 12.000 ευρώ για την κάλυψη του αναλογούντος αφορολόγητου. Το υπόλοιπο 20.000-12.000 = 8.000 ευρώ καλύπτει πρόσθετο όφελος ως εξής: 8.000*10% = 800 ευρώ, ως τελική έκπτωση από τον φόρο. Συνολικό όφελος για τον σύζυγο (όφελος από αφορολόγητο +έκπτωση από το φόρο) είναι 1.200+800 =2.000 ευρώ.

– Για τη σύζυγο: Αποδείξεις 10.000 ευρώ και εξ αυτών απαιτούνται με βάση το δηλούμενο εισόδημα 20.000 Χ 30% = 6.000 ευρώ για την κάλυψη του αναλογούντος αφορολόγητου. Το υπόλοιπο 10.000 – 6.000 = 4.000 ευρώ καλύπτει πρόσθετο όφελος ως εξής: 4.000*10% = 600 ευρώ, ως τελική έκπτωση από τον φόρο. Συνολικό όφελος για τη σύζυγο (όφελος από αφορολόγητο + έκπτωση από το φόρο) είναι 600+400 = 1.000 ευρώ.

Συνολικό όφελος για την οικογένεια είναι 3.000 ευρώ.

3) Έστω 30.000 ατομικό εισόδημα και δηλούμενες αποδείξεις 8.000 ευρώ. Τα 30.000 ευρώ εισόδημα απαιτούν 30.000*30% = 9.000ευρώ αξία αποδείξεων για να καλύψουν το απαιτούμενο αφορολόγητο και έχουν προσκομιστεί μόνο 8.000 ευρώ. ‘Αρα τα υπόλοιπα 9.000 – 8.000 =1.000 ευρώ δεν καλύπτονται από τις αποδείξεις και φορολογούνται με 10%. Δηλαδή προκύπτει επιβάρυνση στον φόρο της κλίμακας με το ποσό των 100 ευρώ.

4) Έστω 20.000 ατομικό εισόδημα και δεν προσκομίζονται καθόλου αποδείξεις. Τα 20.000 ευρώ εισόδημα απαιτούν 20.000*30% = 6.000 ευρώ αξία αποδείξεων για να καλύψουν το απαιτούμενο αφορολόγητο. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος επιβαρύνεται επιπλέον με 6.000Χ10% = 600ευρώ επειδή δεν προσκόμισε καθόλου αποδείξεις.

5) Έστω 10.000 ατομικό εισόδημα. Πρέπει να προσκομιστούν 1.000 ευρώ αποδείξεις και εάν προσκομιστούν δεν υπάρχει καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …