Διευκρινίσεις για το αφορολόγητο ποσό με βάση τις αποδείξεις

ΔIEYKPINIΣEIΣ για το σύστημα των φορολογικών απαλλαγών με αποδείξεις έδωσε χθες το Yπουργείο Οικονομικών. Σε ανακοίνωση αποσαφηνίζεται η αντιστοιχία του δηλούμενου εισοδήματος με τις απαιτούμενες αποδείξεις για κάλυψη του αφορολογήτου και δίνονται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Αναλυτικότερα, το Yπουργείο Οικονομικών αποσαφήνισε ότι: Λαμβάνονται υπόψη όλες οι αποδείξεις εκτός των δαπανών:

α) τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (αυτοκινήτων, ακινήτων, σκαφών, αεροσκαφών κ.λπ.),

β) λογαριασμοί που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του νοικοκυριού και του πολίτη (δηλαδή, ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες σταθερά – κινητά),

γ) αυτών που καταβάλλονται για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο (λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα κ.λπ.).

Είναι αυτονόητο ότι οι αποδείξεις των δαπανών των άρθρων 8 και 9 του ΚΦΕ, π.χ. ιατρικά, φροντιστήρια, ασφάλιστρα, εισφορές, ενοίκια, τόκοι, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ., ήδη αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από τον φόρο.

Τρόπος υποβολής

Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις σε ειδική φόρμα ηλεκτρονικά ή σε κλειστό φάκελο στη ΔΟΥ.

Τρόπος υπολογισμού των αποδείξεων για μείωση φόρου

• Οι αποδείξεις λειτουργούν κατά δύο τρόπους: αφενός χρειάζονται για να «χτίσουν» μέρος του αφορολογήτου και αφετέρου, πέραν του αφορολόγητου ορίου, δίνουν στον φορολογούμενο έκπτωση φόρου.

• Το αφορολόγητο «χτίζεται» με τις προσκομιζόμενες αποδείξεις. Το ποσό αυτό θα είναι ανάλογο με το εισόδημα που δηλώνεται και ορίζεται ίσο με το 30% του εισοδήματος.

• Ειδικά για τους φορολογουμένους που το εισόδημά τους είναι 12.000 ευρώ και κάτω, απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων ίση με μόνο 10% του εισοδήματος.

• Αν δεν καλυφθεί το ποσό του καταρχήν αφορολογήτου της κλίμακας, το εναπομένον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 10%.

• Προτεινόμενο όριο αποδείξεων:

15.000 ευρώ στον ελεύθερο και 30.000 ευρώ στους συζύγους που κατανέμεται κατά το ποσοστό του συνολικού εισοδήματος με κάλυψη πρώτα του απαιτούμενου αφορολογήτου και στους δύο συζύγους.

• Το ποσό των αποδείξεων που αντιστοιχεί στο 30% του εισοδήματος υπολογίζεται 100% για να καλύπτεται (κερδίζεται) το αφορολόγητο. Για τους ευρισκόμενους στο αφορολόγητο κλιμάκιο των 12.000 μόνο 10%.

• Το υπόλοιπο ποσό αναγνωρίζεται με ποσοστό έκπτωσης φόρου 10%.

• Eαν το εισόδημα της δήλωσης είναι κάτω των 6.000 ευρώ δεν ζητούνται καθόλου αποδείξεις για την κάλυψη του αφορολογήτου.

ΠINAKAΣ

Παραδείγματα:

1) Eστω δηλούμενο εισόδημα 40.000 ευρώ και δηλούμενες αποδείξεις αξίας 20.000, όταν σύζυγος είναι μη εργαζόμενη. Εξ αυτών οι 12.000 (40.000*30%) καλύπτουν 100% το αφορολόγητο. Το υπόλοιπο (20.000-12.000) 8.000 ευρώ καλύπτει πρόσθετο όφελος ως εξής: 8.000 Χ 10% = 800 ευρώ ως τελική έκπτωση από τον φόρο. Συνολικό όφελος: Από το αφορολόγητο: 12.000 Χ 10% = 1.200 ευρώ. Από την έκπτωση από τον φόρο: 8.000 Χ 10% = 800 ευρώ. Σύνολο 2.000 ευρώ. Oφελος ως ποσοστό επί των αποδείξεων 10% (2.000/20.000).

2) Eστω ατομικό εισόδημα 40.000 ευρώ, επιπλέον εισόδημα της εργαζόμενης συζύγου 20.000 ευρώ και δηλούμενες αποδείξεις και από τους δύο συζύγους 30.000, ήτοι αποδείξεις αξίας 20.000 ευρώ αντιστοιχούν στον σύζυγο και αξίας 10.000 στη σύζυγο, ανάλογα με το εισόδημα του καθενός.

– Για τον σύζυγο:

Αποδείξεις συζύγου 20.000 και εξ αυτών απαιτούνται με βάση το δηλούμενο εισόδημα 40.000 Χ 30% = 12.000 για την κάλυψη του αναλογούντος αφορολογήτου. Το υπόλοιπο 20.000 – 12.000 = 8.000 καλύπτει πρόσθετο όφελος ως εξής: 8.000*10% = 800 ευρώ, ως τελική έκπτωση από τον φόρο. Συνολικό όφελος για τον σύζυγο = όφελος από αφορολόγητο +έκπτωση από τον φόρο= 1.200 + 800 = 2.000 ευρώ.

– Για τη σύζυγο:

Αποδείξεις της συζύγου 10.000 και εξ αυτών απαιτούνται με βάση το δηλούμενο εισόδημα 20.000 Χ 30% = 6.000 για την κάλυψη του αναλογούντος αφορολογήτου. Το υπόλοιπο 10.000 – 6.000 = 4.000 καλύπτει πρόσθετο όφελος ως εξής: 4.000*10% = 600 ευρώ, ως τελική έκπτωση από τον φόρο. Συνολικό όφελος για τη σύζυγο = όφελος από αφορολόγητο + έκπτωση από τον φόρο = 600 + 400 = 1.000 ευρώ. Συνολικό όφελος για την οικογένεια = 2.000 + 1.000 = 3.000 ευρώ και όφελος ως ποσοστό αποδείξεων 10% (3.000/30.000).

3) Eστω 30.000 ατομικό εισόδημα και δηλούμενες αποδείξεις 8.000 ευρώ. Τα 30.000 ευρώ εισόδημα απαιτούν 30.000*30% = 9.000 ευρώ αξία αποδείξεων για να καλύψουν το απαιτούμενο αφορολόγητο και έχουν προσκομιστεί μόνο 8.000 ευρώ. Aρα τα υπόλοιπα 9.000 – 8.000 = 1.000 ευρώ δεν καλύπτονται από τις αποδείξεις και φορολογούνται με 10%. Δηλαδή, προκύπτει επιβάρυνση στον φόρο της κλίμακας κατά το ποσό των 100 ευρώ.

4) Eστω 20.000 ατομικό εισόδημα και δεν προσκομίζονται καθόλου αποδείξεις. Τα 20.000 ευρώ εισόδημα απαιτούν 20.000*30% = 6.000 ευρώ αξία αποδείξεων για να καλύψουν το απαιτούμενο αφορολόγητο. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος επιβαρύνεται επιπλέον με 6.000 Χ 10% = 600 ευρώ επειδή δεν προσκόμισε καθόλου αποδείξεις.

5) Eστω 10.000 ατομικό εισόδημα. Πρέπει να προσκομιστούν 1.000 ευρώ αποδείξεις και προσκομίζονται, άρα καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

Πηγή: express

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …