Υποχρεωτική υπογραφή από λογιστή στις δηλώσεις αυτοπεραίωσης

 

 

ΜE απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά ορίζεται ως υποχρεωτική η υπογραφή από λογιστή – φοροτεχνικό των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ και των ελεύθερων επαγγελματιών με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 50.000 ευρώ, έναντι 300 χιλιάδων ευρώ και 150 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα, που ίσχυσαν με το προηγούμενο καθεστώς. Επίσης καθίσταται υποχρεωτική η υπογραφή από λογιστή-φοροτεχνικό για τη δήλωση επιχειρήσεων και επαγγελματιών που προβαίνουν σε αυτοπεραίωση.

Η εφαρμογή των νέων ορίων ακαθάριστων εσόδων ισχύει για τα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης ΠΟΛ 1008/19-1-2011 έχει ως εξής:

Απόφαση

Ο υπουργός Οικονομικών

Eχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α’).

β) Τις διατάξεις της αριθ. 1003510/102/38/0014/ΠΟΛ. 1070/15.3.2001 απόφασης του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 370Β’Α).

γ) Τις διατάξεις της αριθ. 1117146/7150/756/0014/ΠΟΛ. 1380/21.12.2001 απόφασης του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 11Β’Α).

δ) Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινής απόφασης του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 1725 Β’).

ε) Oτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α’) μειώνονται από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αντίστοιχα.

2. Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α’) (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους από λογιστή, φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

3. Για την εφαρμογή των πιο πάνω ορίων ακαθάριστων εσόδων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά.

4. Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από τη διαχειριστική περίοδο 2010 (οικονομικό έτος 2011), να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …