«Εργαλείο» για διάσωση βιώσιμων επιχειρήσεων

 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ευκαιρία στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά που υπό προϋποθέσεις έχουν δυνατότητες εξυγίανσης παρέχει το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου, που παρουσίασε χθες στο Yπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Aνάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το νομοσχέδιο εισάγει την «προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» και, όπως τόνισε ο υπουργός, παρέχει «δίχτυ προστασίας» των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν κινδύνους, δίνοντας τη δυνατότητα διάσωσης και ρύθμισης χρεών τους ακόμα και όταν δεν συναινεί το σύνολο των πιστωτών. Με το νομοσχέδιο αντικαθίσταται το έκτο κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007) και επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 44 του ν. 1892/1990, που προβλέπει τη ρύθμιση οφειλών.

Στόχος της αναμόρφωσης, σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, είναι να δοθεί μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις που είναι μεν βιώσιμες, αλλά για οποιονδήποτε λόγο βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου είναι τα εξής:

· Στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών εισάγεται η δυνατότητα δέσμευσης των μη συναινούντων πιστωτών.

· Δίνεται, κατά το γαλλικό πρότυπο, η δυνατότητα να καταλήξουν οφειλέτης και δανειστές σε συμφωνία χωρίς επίσημη διαδικασία διαπραγματεύσεων, με εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις, ώστε να αποφεύγεται, όπου είναι εφικτό, η δημιουργία αβεβαιότητας ως προς την επιβίωση της επιχείρησης που συνεπάγεται η υπαγωγή σε διαδικασία συνδιαλλαγής.

· Στην περίπτωση που επιλέγεται η διαδικασία επίσημης διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, δίνονται δύο δυνατότητες – είτε να συνάπτουν τη συμφωνία απευθείας οι πιστωτές είτε να συγκαλείται συνέλευση των πιστωτών. Η δεύτερη, πιο «βαριά» διαδικασία αναμένεται ότι θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει πληθώρα πιστωτών, που είναι δύσκολο να συντονιστούν διαφορετικά.

· Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης δίνεται ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στα μέρη με ενδεικτική δυνατότητα χρήσης διαφόρων μέτρων, από απλή παράταση του χρόνου αποπληρωμής υποχρεώσεων μέχρι κεφαλαιοποίηση των χρεών ή και μεταβίβαση της επιχείρησης.

· Τίθεται ως κριτήριο της διαδικασίας εξυγίανσης το να μην παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Με τον τρόπο αυτό εναρμονίζονται οι νέες διατάξεις με τον σκοπό του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εξαγγέλλεται στο άρθρο 1.

· Προβλέπεται ότι με βάση τη συμφωνία πρέπει οι πιστωτές να μην περιέρχονται σε χειρότερη θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν αν ο οφειλέτης πτώχευε και πρέπει να τηρείται η αρχή της ισότητας μεταξύ πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση.

· Διάσωση της επιχείρησης δεν σημαίνει και αυτόματη διάσωση του επιχειρηματία. Είναι ενδεχόμενο η διάσωση της επιχείρησης να συνεπάγεται την απώλεια ελέγχου από τον επιχειρηματία, όπως θα συμβεί σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης ή κεφαλαιοποίησης χρεών.

· Για την αποφυγή καταχρηστικής συμπεριφοράς από τους μετόχους ή εταίρους του οφειλέτη το νομοσχέδιο επιτρέπει υπό προϋποθέσεις στο πτωχευτικό δικαστήριο να παρέμβει και να τους εξαναγκάσει να συμπράξουν στη διάσωση της επιχείρησης.

· Σύμφωνα με το ήδη υφιστάμενο άρθρο 98 του Πτωχευτικού Kώδικα, οι διοικητές των κεφαλαιουχικών εταιριών έχουν υποχρέωση να εργαστούν για την αποφυγή της πτώχευσής τους. Είναι προφανές ότι η υποχρέωση μπορεί να συνίσταται και στη σύμπραξη σε επιτυχή εξυγίανση, σε περίπτωση που είναι εφικτή. Επομένως, σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ή παράλειψης των διοικητών κεφαλαιουχικής εταιρίας να συνάψουν συμφωνία εξυγίανσης, μπορεί να γεννάται ευθύνη τους για την αποζημίωση των πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του Πτωχευτικού Κώδικα

Πηγή: express

 

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …