Προϋποθέσεις αναγνώρισης χρόνου γονικής άδειας για ανατροφή παιδιών

ΤΙΣ προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3996/5-8-2011, περιλαμβάνει εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι για την αναγνώριση του χρόνου αυτού και για αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί μετά την 1/8/2011 στο ποσοστό βάσει του οποίου θα υπολογισθεί η εξαγορά θα πρέπει να συμπεριληφθεί η αύξηση κατά 1% του ποσοστού υπέρ του κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα, για χρονικές περιόδους μέχρι 30/6/2011 η αναγνώριση θα γίνει με βάση το ΗΑΕ το οποίο ανήρχετο σε 33,04 ευρώ, ενώ από 1/7/2011 και εφεξής η αναγνώριση θα γίνει με βάση το ΗΑΕ όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31/12/2011, δηλ. 33,57 ευρώ. Επισημαίνεται ότι η αναγνώριση χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών μπορεί να γίνει με το προϊσχύον καθεστώς προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010.

Σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις, οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση του χρόνου της γονικής άδειας ανατροφής παιδιών καταβάλλονται, είτε:

– Εφάπαξ μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15%, είτε
– Σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσες και οι μήνες της άδειας που αναγνωρίζονται. Η πρώτη δόση δε καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
Σε περιπτώσεις που συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε έναν μόνο φορέα κύριας ασφάλισης, κατόπιν επιλογής.
Ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου γονικής άδειας ανατροφής παιδιών) ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί και κατ’ επέκταση να συνυπολογιστεί, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε:
– τέσσερα έτη ή 48 μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011
– πέντε έτη ή 60 μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012
– έξι έτη ή 72 μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013
– επτά έτη ή 84 μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και μετέπειτα.

Πηγή: express.gr

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …