Τοποθέτηση Προιστάμενου από τον Εργοδότη κατά Παράλειψη άλλου Μισθωτού

Μπορεί ο εργοδότης να τοποθετήσει εργαζόμενο ως προιστάμενο κατά παράλειψη άλλου μισθωτού ο οποίος υπερέχει σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα?

Δεν είναι καταχρηστική η άσκηση αυτού του δικαιώματος από μέρους του εργοδότη γιατί αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της οργάνωσης της επιχείρησης.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …