Ποια η Διαφορά μεταξύ Κλαδικών και Ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ

Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ συνίσταται στο γεγονός ότι οι μεν κλαδικές ΣΣΕ ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας εργαζομένων σε ομοειδής επιχειρήσεις (πχ Εμπορικές Επιχειρήσεις), ενώ οι ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ ρυθμίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας εργαζομένων του αυτού επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης στην οποία απασχολούνται (πχ λογιστών της χώρας)   

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …