Η ΝΕΑ ΔΑ 45/2009 ΛΟΓΙΣΤΩΝ και ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ


ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και των βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας.

Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι λογιστές και οι βοηθοί λογιστών που εργάζονται με σχέση εξαρτημένες εργασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές ξενοδοχειακές εμπορικές και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις όλης της χώρας.

Αρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Οι βασικοί μισθοί των λογιστών και των βοηθών λογιστών του άρθρου 1 της απόφασης αυτής όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008 με βάση τη διαιτητική απόφαση 54/2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 1% και όπως αυτοί θα διαμορφωθούν την 31.10.2009 αυξάνονται από 1.11.2009 κατά ποσοστό 5%, και διαμορφώνονται όπως στον παρακάτω πίνακα:

Α) Λογιστές

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αύξηση 1%
1/1/2009
31/10/2009

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΑΥΞΗΣΗ 5%
Από 1/11/2009

02

958,80

1.006,74

2-4

1.010,09

1.060,59

4-6

1.044,36

1.096,58

6-8

1.092,43

1.147,05

8-10

1.134,69

1.191,42

10-12

1.159,16

1.217,12

12-14

1.198,80

1.258,74

14-16

1.233,94

1.295,64

16-17

1.271,29

1.334,85

17-18

1.271,29

1.334,85

18-20

1.308,23

1,373,64

20-21

1.321,61

1.387,69

21-22

1.330,50

1.397,03

22-23

1.339,83

1.406,82

23-24

1.353,64

1.421,32

24-25

1.366,97

1,435,32

25-26

1.379.88

1.448,87

26-27

1.393,68

1.463,36

27-28

1.409,24

1.479,70

28-29

1.417,25

1,488,11

29-30

1.428,39

1.499,81

30-31

1.443,96

1.516,16

31-32

1.460,43

1.533,45

32-33

1.481,31

1.555,38

33-34

1.503,14

1.578,30

34-35

1.521,82

1.597,91

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2009 αύξηση 13,82 ευρώ και από 1.11.2009 14,51 ευρώ για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.

Β) Βοηθοί Λογιστές

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αύξηση 1%
1/1/2009
31/10/2009

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
Αύξηση 5%
Από 1/11/2009

0-2

868,58

912,01

2-4

893,05

937,70

4-6

916,65

962,48

6-8

948,70

996,14

8-10

982,96

1.032,11

10-12

1.017,69

1.068,57

12-14

1.063,06

1.116,21

14-16

1.100,44

1.155,46

16-17

1.126,69

1.183,02

Αρθρο 3
Επίδομα ισολογισμού

Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες ρυθμίσεις από 1.1.2009 ορίζεται σε ποσοστό 80% και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών της οικείας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, εφόσον είτε α) ο αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα, είτε β) ο συνολικός αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος στα υποκαταστήματα, πρατήρια κλπ υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

Αρθρο 4
Γενική ρύθμιση

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 54/2008 και των προηγουμένων αυτής ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. Αποδοχές στο σύνολο τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2009 και έχει διάρκεια ενός έτους.

Δείτε ακόμα

Δεμένα τα πλοία την Τετάρτη 16 Ιουνίου – Κατά της απεργίας οι πλοιοκτήτες

Τα 13 ναυτεργατικά σωματεία ζητούν την απόσυρση του εργατικού νομοσχεδίου ενώ ο Σύνδεσμος των Ακτοπλόων …

Οι κόφτες στην Επιστρεπτέα Νο 7 Ποιοι θα εισπράξουν από 1.000 έως 100.000 ευρώ με βάση τη νέα κοινή υπουργική απόφαση

Έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου θα μπορούν να υποβάλλουν τις τελικές αιτήσεις για να λάβουν …