Αύξηση σύνταξη αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4576/2020 και της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΚΥΠ, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 49/16.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός αρμόδιων υγειονομικών οργάνων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 54/23.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο για τις παιδικές κατασκηνώσεις Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 350833/14.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .