Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εξαιτίας των πυρκαγιών Ιουλίου/Αυγούστου 2021 Εγκ. e -ΕΦΚΑ 50/15.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός αρμόδιων υγειονομικών οργάνων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 54/23.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο για τις παιδικές κατασκηνώσεις Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 350833/14.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .