Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 68 του Ν.4821/2021 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοιού σε καθεστώς ρύθμισης Εγγρ. – ΕΦΚΑ 52/23.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός αρμόδιων υγειονομικών οργάνων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 54/23.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο για τις παιδικές κατασκηνώσεις Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 350833/14.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .