Εγκύκλιοι – Έγγραφα e-ΕΦΚΑ

Αύξηση σύνταξη αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων. Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4576/2020 και της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΚΥΠ, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 49/16.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην ΑΠΔ της ασφάλισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εξαιτίας των πυρκαγιών Ιουλίου/Αυγούστου 2021 Εγκ. e -ΕΦΚΑ 50/15.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ρύθμιση τρεχουσών επιχειρήσεων και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων εργοδοτών κλπ που υπέστησαν ζημιά λόγω φυσικών καταστροφών Εγγρ.e-ΕΦΚΑ 374002/Σ.119983/27.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ρύθμιση τρεχουσών επιχειρήσεων και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων εργοδοτών κλπ που υπέστησαν ζημιά λόγω φυσικών καταστροφών Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 377727/Σ.121180/29.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα