Ρύθμιση τρεχουσών επιχειρήσεων και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων εργοδοτών κλπ που υπέστησαν ζημιά λόγω φυσικών καταστροφών Εγγρ.e-ΕΦΚΑ 374002/Σ.119983/27.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του ομίλου ΟΤΕ Εγκ. e-ΕΦΚΑ 53/23.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Καθορισμός αρμόδιων υγειονομικών οργάνων για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, Εγκ. e-ΕΦΚΑ 54/23.9.2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .