ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ρύθμιση για ευέλικτα ωράρια εργασίας

Σήμα για την υπογραφή, σε επίπεδο επιχειρήσεων ή και κλάδων, ειδικών συμφωνιών για την εφαρμογή ελαστικών ωραρίων εργασίας για την αντιμετώπιση της ύφεσης, δίνει η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην αγορά.

Περισσότερα

ΠΟΛ.1031/29/3/2010

ΘΕΜΑ: Οργάνωση υπηρεσιών – οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφησηκαι αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίαςεισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2010.

Περισσότερα

ΙΚΑ: Ρύθμιση οφειλών εργοδοτών

Η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με το νέο σύστημα πάγιων διατάξεων ρύθμισης οφειλών παρέχεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 3833/2010 (ΦΕΚ. 40/τ.Α΄/15-03-2010).

Περισσότερα