ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και προσβολή προσωπικότητας εργαζομένου ΑΠ 652/2019

Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και προσβολή προσωπικότητας εργαζομένου Από διατάξεις του ΑΚ και άρθρων 5 και 22 του Συντάγματος συνάγεται ότι αν η καταγγελία συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη συντελέστηκε υπό συνθήκες παράνομης και υπαίτιας προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου (μείωση της υπόληψης αυτού ως εργαζομένου, καθώς και της επαγγελματικής δραστηριότητάς …

Περισσότερα