ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παροχή διευκρινήσεων, σχετικά με το Συνυπολογισμό ή μη Συγκεκριμένων Αναγνωρισμένων Χρόνων, στο κατά περίπτωση Ανώτατο Όριο Αναγνωριστέου Πλασματικού Χρόνου, που Προβλέπεται από τις Διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.2084/1992 όπου τελικώς Αντικαταστάθηκαν …

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Έκδοση Αποφάσεων Προσωρινής Σύνταξης στις Περιπτώσεις που Αναγνωρίζεται Πλασματικός Χρόνος για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος, Εγγρ. ΙΚΑ Σ00/87/16.11.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παροχή Διευκρινήσεων για το Συνυπολογισμό ή μη Χρόνων που Αναγνωρίζονται στο κατά Περίπτωση Ανώτατο Όριο Αναγνωριστέου Πλασματικού Χρόνου που Προβλέπεται από τις Διατάξεις του άρ.40 Ν.2084/1992, όπως Τελικά Αντικαταστάθηκαν με το άρ.40 Ν.3996/2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα