ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Δεσμευτική η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας για ορισμένου είδους παραβάσεις
Ν.4225/2014 ΑΠΔ πρόστιμα, ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου
Κώδικας δεοντολογίας λογιστών φοροτεχνικών
Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρ. 1 & 5 του Ν.4225/2014 αναφορικά με την ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του ΕΤΕΑ, Εγκ. ΙΚΑ 8/20.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα