ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Δεσμευτική η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας για ορισμένου είδους παραβάσεις
Ν.4225/2014 ΑΠΔ πρόστιμα, ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου
Κώδικας δεοντολογίας λογιστών φοροτεχνικών
Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένων σε φορείς ή κλάδους κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3029/2002 και …

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων, Εγγρ. ΙΚΑ Ε40/810/30.12.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Απογραφή ασφαλισμένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», Εγγρ. ΙΚΑ Α02/1102/5/16.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα