ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Δεσμευτική η αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων από τους Επιθεωρητές Εργασίας για ορισμένου είδους παραβάσεις
Ν.4225/2014 ΑΠΔ πρόστιμα, ενίσχυση μηχανισμού ελέγχου
Κώδικας δεοντολογίας λογιστών φοροτεχνικών
Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 5 του Ν.4225/2014 σχετικά με την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ, Εγκ. Υπ. Εργασίας/ΓΓΚΑ/Φ80020/οικ.36225/1183/7.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρ.1 του Ν.4225/2014 (Α΄2) σχετικά με την ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, Εγκ. Υπ. Εργασίας /ΓΓΚΑ/Φ80020/οικ.36224/1182/7.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους για ένα εξάμηνο, μετά τη λήξη της συνταξιοδότησής τους, Εγκ. ΟΑΕΕ 3/16.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα