Οι κωδικοί που «ξεκλειδώνουν» το νέο έντυπο Ε3 για το 2011

Με 11 αλλαγές σχεδιάστηκε το νέο έντυπο Ε3 που θα συμπληρώσουν για να προσδιορίσουν τα καθαρά εισοδήματα που είχαν το 2011 περίπου 1 εκατoμμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιτηδευματίες ακολουθούν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική οδό για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους ενώ έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τον τακτικό φορολογικό έλεγχο και να κλείσουν τη χρήση του 2011 με τη διαδικασία του αυτοελέγχου.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ετοιμάζεται να ανοίξει στις 9 Μαΐου την ηλεκτρονική πύλη για να υποδεχθεί τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, ενώ όπως έχει ανακοινωθεί, το σύνολο των φυσικών προσώπων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ.) έχουν περιθώριο να αποστείλουν τις δηλώσεις τους έως τις 15 Ιουνίου.

Κλειδάριθμος
Οι κωδικοί που «ξεκλειδώνουν» το νέο έντυπο Ε3 για το 2011
Η ΓΓΠΣ έχει ήδη εκδώσει κλειδαρίθμους που θα επιτρέψουν την ηλεκτρονική υποβολή σε περίπου 320.000 φορολογούμενους οι οποίοι υπάγονται πλέον ως μισθωτοί με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στην υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση και θα τους αποστείλει με συστημένες επιστολές εντός των ημερών μέσω ΕΛ.ΤΑ. Μάλιστα, έχει γίνει συνεννόηση με τα ΕΛ.ΤΑ. ώστε οι επιστολές να παραμείνουν στα ταχυδρομικά γραφεία έως τις 15 Ιουνίου και να μην επιστρέφονται στη ΓΓΠΣ (όπως συμβαίνει με τα συστημένα) ύστερα από δύο ειδοποιήσεις του αποδέκτη.

Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις εξής αλλαγές:

1. Νέος κωδικός 593 στην πρώτη σελίδα του Ε3: Διαγραμμίζεται από τους συγγραφείς, μουσουργούς και καλλιτέχνες, ζωγράφους ή γλύπτες ή χαράκτες, προκειμένου να κατανεμηθούν τα εισοδήματά τους στα οριζόμενα έτη. Εφόσον οι υπόχρεοι κατανέμουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά αποτελέσματα σε τέσσερα έτη, θα αναγράφουν το άθροισμα των προκυπτόντων ποσών του συγκεκριμένου έτους καθώς και των μεταφερόμενων ποσών από τα προηγούμενα έτη, στον πίνακα ΣΤ’ προς φορολόγηση.

2. Νέος κωδικός 594: Συμπληρώνεται από όσους είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας και δεν τα τηρούν.

3. Διαγράφηκε ο κωδικός 342 για το είδος της μελέτης των μηχανικών που υπήρχε για πληροφοριακούς λόγους.

4. Προστέθηκε ο κωδικός 312 στον πίνακα Ζ στον οποίο αναγράφεται το ποσό της απόσβεσης της άδειας ΦΔΧ.

5. Ο κωδικός 313 συμπληρώνεται μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

6. Στον πίνακα Ζ’ προστέθηκε ο κωδικός 382 στον οποίο αναγράφεται το ποσό της επένδυσης κινηματογραφικής παραγωγής. Επίσης προστέθηκαν οι κωδικοί 383 και 384 οι οποίοι θα διαγραμμίζονται ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης που επενδύει σε κινηματογραφική παραγωγή.

Πιο συγκεκριμένα, ο κωδικός 383 που αντιστοιχεί στο 40% του ποσού της επένδυσης, θα διαγραμμίζεται εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, δεν είναι μέτοχος ανώνυμης Α.Ε. ή ΕΠΕ ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα, ενώ ο κωδικός 384 που αντιστοιχεί στο 20% του ποσού επένδυσης, θα διαγραμμίζεται εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον οπτικοακουστικό τομέα, ή είναι μέτοχος ανώνυμης Α.Ε. ή ΕΠΕ, ή μέλος Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινοπραξίας που δραστηριοποιείται στον οπτικοακουστικό τομέα.

7. Νέος κωδικός 196 στον πίνακα Θ’ όπου θα αναγράφεται το ποσό του συνόλου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των κωδικών (018 έως και 023) της δεύτερης σελίδας του εντύπου Ε5 (αφορά μόνο εταιρείες που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας).

8. Νέος κωδικός 197 στον πίνακα Θ’, ο οποίος συμπληρώνεται από προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., E.E., κτλ.,) που μετατράπηκαν μέσα στη χρήση σε Α.Ε. ή ΕΠΕ και τηρούσαν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ.

9. Πίνακας IB’: Προστέθηκαν οι κωδικοί 367,368, 369, 370 και 371, στους οποίους αναγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες των εταιρειών με Β’ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ που αποκτούν γεωργικό εισόδημα, για πληροφοριακούς λόγους.

10. Πίνακας ΙΓ’ : Με συντελεστή 20% φορολογούνται οι οικοδομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ και εξακολουθούν να φορολογούνται εξωλογιστικά με συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους για εισοδήματα που αποκτούν από 1.1.2010 και μετά (πίνακας ΙΓ’ εντύπου Ε3). Στον πίνακα αυτόν και πιο συγκεκριμένα στον υποπίνακα των τεχνικών επιχειρήσεων, προστέθηκαν οι κωδικοί 372, 373, 374, 375 και 376 και οι κωδικοί 377, 378, 379, 380 και 381 στον υποπίνακα των οικοδομικών επιχειρήσεων, στους οποίους θα αναγράφονται αναλυτικά οι δαπάνες των τεχνικών και οικοδομικών επιχειρήσεων αντίστοιχα, για πληροφοριακούς λόγους, προκειμένου να μη συμπληρώνεται ο πίνακας ΣΤ’.

11. Πίνακας ΙΔ’ : Περιλαμβάνει τρεις υποπίνακες:

Στον υποπίνακα α’ αναγράφονται τα στοιχεία για τα ταξί και περιλαμβάνει στήλες με την έδρα, τον αριθμό κυκλοφορίας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Στον υποπίνακα β’ αναγράφονται τα στοιχεία για τα φορτηγά δημοσίας χρήσης και περιλαμβάνει στήλες με τον αριθμό κυκλοφορίας, το μεικτό φορτίο και το είδος καυσίμου.

Στον υποπίνακα γ’ αναγράφονται τα στοιχεία για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, κάμπινγκ και λιανοπωλητές και περιλαμβάνει στήλες με το δήμο και την κοινότητα εγκατάστασης της επιχείρησης, τον αριθμό δωματίων ή διαμερισμάτων κ.λπ. Τα στοιχεία των υποπινάκων α’, β’ και γ’ συμπληρώνονται για ελεγκτικούς λόγους. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις του πίνακα αυτού, προσδιορίζουν τα καθαρά τους κέρδη λογιστικά.

Πηγή: imerisia.gr

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …