ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Μειώσεις των Αποδοχών των Μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα κατά τα Μνημονιακά Νομοθετήματα
Τεχνικός Ασφαλείας, Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων
Ν.4111/2012 Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Κατάταξη σε Ασφαλιστικές Κλάσεις και Αποτίμηση των Παροχών σε Είδος για το 2013

Επιμόρφωση για Θέματα Άσκησης Τεχνικού Ασφαλείας σε Επιχ/σεις Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας Προγράμματα 2013, Απόφ. 29331/1135/2012, (περ.) (ακολουθεί εγκύκλιος για την εφαρμογή της σ.262)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Εγκύκλιος Εφαρμογής της 29331/1135/2012 (Β΄ 3445) Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας Επιχ/σεων Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας Προγράμματα 2013, Εγκ. Υπ. Εργασίας 242/44/4.1.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα