ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Μειώσεις των Αποδοχών των Μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα κατά τα Μνημονιακά Νομοθετήματα
Τεχνικός Ασφαλείας, Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων
Ν.4111/2012 Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Κατάταξη σε Ασφαλιστικές Κλάσεις και Αποτίμηση των Παροχών σε Είδος για το 2013

Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών στην Ελλάδα από Επαγγελματίες Υπηκόους Κρατών Μελών της ΕΕ σύμφωνα με τις Διατάξεις των Άρθρων 5 έως και 9 του Π.Δ. 38/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ρύθμιση Όρων, Προϋποθέσεων και Διαδικασίας για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Ν.4052/2012 που Αφορούν τις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης, Απόφ.15149/525/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

ΟΑΕΕ Συμπλήρωση του Άρθρ. 18 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ, σχετικά με το Θάνατο Συνταξιούχου και τα Έξοδα Κηδείας Απόφ.Φ.40035/οικ.29804/2352/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ν.4115/2012 Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Π.Δ.114/2012 Επαγγελματική δραστηριότητα Συντήρηση Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων (περ.), Π.Δ.115/2012 Επαγγελματικές Δραστηριότητες σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Ατμολέβητες, Ηλεκτροσυγκόλληση και Οξυγονοκόλληση κλπ (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα