ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Μειώσεις των Αποδοχών των Μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα κατά τα Μνημονιακά Νομοθετήματα
Τεχνικός Ασφαλείας, Επιμόρφωση Εργοδοτών και Εργαζομένων
Ν.4111/2012 Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Κατάταξη σε Ασφαλιστικές Κλάσεις και Αποτίμηση των Παροχών σε Είδος για το 2013

Αλλαγή Υπόχρεου Καταβολής Εισφορών για την Ασφάλιση των Αιρετών Οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού Προθεσμία Επιλογής Αποδοχών Οργανικής Θέσης / Αντιμισθίας Εγκ. ΙΚΑ 3/15.1.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναγνώριση με εξαγορά στα Β.Α.Ε. Χρόνου Πραγματικής Απασχόλησης Περιόδου από 1.1.2012 έως 31.12.2015 σε Εργασίες ή Ειδικότητες που Εξαιρέθηκαν από τον Νέο Πίνακα ΒΑΕ Εγκ. ΙΚΑ 4/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα