FAQ

Μετά την κατάργηση του καθεστώτος της ανακεφαλαίωσης των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων πως γίνεται πλέον η απεικόνιση της ασφάλισης?

Γίνεται με το μηχανογραφικό σύστημα ασφάλισης. Οι ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία που απαρτίζουν την ασφάλιση μεταφέρονται πλέον στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων που τηρούνται στη Μηχανογραφική Υπηρεσία δηλαδή στο Ηλεκτρονικό Αρχείο.

Επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ποιο υποκατάστημα ΙΚΑ είναι αρμόδιο για την απογραφή του εργοδότη?

Αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ για την απογραφή του εργοδότη είναι εκείνο στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό.

Κατά το χρόνο της κανονικής άδειας ενός εργαζομένου επιτρέπεται η προειδοποίηση περί προσεχούς απολύσεως του?

Δεν απαγορεύεται η προειδοποίηση περί προσεχούς απολύσεως του υπό την προϋπόθεση ότι η ημέρα της απολύσεως του θα είναι μετά τη λήξη της αδείας, δεδομένου ότι απαγορεύεται η απόλυση κατά τη διάρκεια της αδείας.

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση είναι ίση προς το εκάστοτε νόμιμο ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού. Νόμιμος μισθός ή μερομίσθιο είναι αυτός που υποχρεωτικά θεσπίζεται ως κατώτατο όριο.

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που ραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του δεν υπόκεινται σε φορολογία. Έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Αυτό δέχεται και το ΣτΕ με την αριθ. 1840/2013 απόφασή του.

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έκανε χρήση της ΥΑ επιμήκυνσης της περιόδου για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Ποιο είναι το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ?

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είιναι ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχουπάλληλος για κάθε ημέρα σφάλισης του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά μήνα και τις 100 ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων μπορεί να χορηγηθεί στον εργαζόμενο με παροχή σε είδος?

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ΔΕΝ μπορεί να χορηγηθεί σε είδος. Η υπουργική απόφαση 19040/1981 που προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος εορτών στους εργαζόμενους στο άρθρο 10 αυτής αναφέρεται ρητώς ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθπούν σε είδος.

Οι διευθύνοντες υπάλληλοι οι οποίοι λαμβάνουν υψηλές αποδοχές και δεν ακολουθούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας δικαιούνται επιδόματος εορτών?

Όπως δέχεται και η νομολογία των δικαστηρίων όπως πχ η αριθ. 178/2008 απόφαση Αρείου Πάγου οι υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εποπτείας και διεύθυνσης έχουν το διακίωμα να λαμβάνουν επίδομα εορτών. Δεν έχουν διακίωμα μόνο αν έχει συναφθεί σχετική ρητή αντίθετη συμφωνία.

Γυναίκα υπάλληλος δημοσίου έγκυος και διαθεσιμότητα

Γυναίκα υπάλληλος δημοσίου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης μπορεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα?

Μπορεί να τεθεί σε διαθσιμότητα σύμφωνα με τον Ν.4093/2012 και 4254/2014. ¨ομως η διαθεσιμότητα υπαλλήλου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωμένης εγκυμοσύνης που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήματος της διαθεσιμότητας παρατείνεται μέχρι την ημέρα του τοκετού και επιπλέον διάστημα (12) δώδεκα μηνών μετά από αυτόν ανεξάρτητα αν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.   

Τι σημαίνει ο όρος “άυλα συμφέροντα” του εργαζόμενου?

Τα συμφέροντα εκείνα τα οποία δεν αποτιμώνται άμεσα σε χρήμα. Στον κύκλο των προστατευόμενων συμφερόντων του εργαζομένου περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και το δικαίωμα του εργαζομένου για την προστασία της προσωπικότητάς του. Αυτό εντάσσεται στην κατηγορία των αύλων συμφερόντων του.