FAQ

Ποια τα Ποσοστά Απολύσεων με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο 3863/10

Με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο καθορίστηκαν νέα ποσοστά Απολύσεων:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν είκοσι (20) εώς εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

β) Ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

Απολύσεις πέρα από τα όρια αυτά χαρακτηρίζονται ομαδικές.

Εργασιακή Εμπειρία Ανέργων κάτω των 24 ετών

Με το άρθρο 2 του Ν.3845/2010 οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας μέχρι 24 ετών δύνανται να εργαστούν σε επιχειρήσεις συνάπτοντας σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι 12 μηνών. Οι αποδοχές αντιστοιχούν στο 80% του ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης και ασθένειας. Οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΔ.  

Επιταγή Επανένταξης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας

Το άρθρο 2 του Ν.3845/2010 για την αντιμετώπιση της ανεργίας των επιδοτούμενων και μακροχρόνια ανέργων καθιερώνει την επιταγή επανένταξης αυτών στην αγορά εργασίας. Η αξία της ισοδυναμεί με το δικαιούμενο ποσό επιδότησης αυτών. Με ΥΑ θα καθοριστούν λεπτομέρειες εφαρμογής. 

Συγχώνευση επιχειρήσεων και εφαρμογή ΣΣΕ…

Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων προκύπτει το ερώτημα εάν εφαρμόζονται ή όχι στους υπαλλήλους που απορροφήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν στην απορροφώσα εταιρία.

Ο Άρειος Πάγος με την 390/2008 απόφασή του αποφαίνεται ότι η δυσμενέστερη μεταχείριση του προσωπικού της απορροφώμενης επιχειρήσεως (σε σχέση με το προσωπικό της απορροφώσας) δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.
Δεν απαιτείται η εξομοίωση τους με τους τυχόν καλύτερους όρους του προσωπικού της απορροφώσας εταιρίας.

Ως Προυπηρεσία νοείται η παρασχεθείσα με σχέση…

Ως προυπηρεσία για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος νοείται η παρασχεθείσα με σχέση ερξαρτημένης εργασίας και όχι οποιαδήποτε άλλη απασχόληση. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τα της προυπηρεσίας.

Η νομολογία των δικαστηρίων με σωρεία αποφάσεων της καθόρισε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να αναζητείται το είδος της προς αναγνώριση προυπηρεσίας (συναφή – ομοειδή καθήκοντα) ο χρόνος, τρόπος κλπ.

Ομότιμα καθήκονται θεωρούνατι εκείνα που είναι ίσου ή ίδιου βαθμού, δηλαδή της ίδιας αξίας με εκείνα που ο μισθωτός ασκεί τώρα, εκείνα δηλαδή που τα διακρίνει ομοιότητα και ισότητα ως προς τις ηθικές ή υλικές απολαβές.

Συναφή καθήκοντα θεωρούνται τα παρεμφερή ή παρόμοια με εκείνα που ασκεί τώρα ο μισθωτός.   

Προυπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας στον ίδιο εργοδότη…

Λαμβάνεται υπόψη η προυπηρεσία στον ίδιο εργοδότη εργαζόμενου που συνεχίζει να εργάζεται με αλλαγή ειδικότητας?

“Ως προυπηρεσία μισθωτού εργασθέντος εις τον αυτόν εργοδότην υπό διάφορον ειδικότητα εκείνης την οποία έχει νοείται και η διανυθείσα υπό την διάφορον ειδικότητα”

Εφετείο Κρήτης 492/82 

Μηχανικοί Βιομηχανίας ΤΕΙ και επίδομα master, διδακτορικού τίτλου…

Με το άρθρο 4 της ΔΑ 43/2009 ορίζεται ότι χορηγείται από 1.1.2010 στους Μηχανικούς Βιομηχανίας απόφοιτους ΤΕΙ επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου master 8% και μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου διδακτορικού τίτλου 14%. Τα ανωτέρω επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγούνται αθροιστικά στους κατόχους master και διδακτορικού διπλώματος.

Ασφάλιση για λοχεία, περίπτωση 1 έτους υπηρεσίας και 4ωρης απασχόλησης …

Η άδεια λοχείας – κυοφορίας θεωρείται ανυπαίτιο κώλυμα κ ο εργοδότης έχει υποχρέωση ασφάλισης όπως και στην ασθένεια. Εφόσον έχει ένα χρόνο υπηρεσία υπέχει την υποχρέωση ασφάλισης για τον πρώτο (1) μήνα της άδειας απουσίας. (σύμφωνα με το άρθρ.657 κ 658 ΑΚ)

Δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ασθενείας….

Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια ασθένειας?

Σύμφωνα με το Έγγραφο του Υπ. Εργασίας 1315/4.5.98 δεν απαγορεύεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργοδότη κατά τη διάρκεια της ασθενείας του εργαζομένου, εκτός βέβαια αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις ή από ατομική σύμβαση εργασίας, αρκεί να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις και να καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση ή να μην γίνεται αυτή κατά κατάχρηση δικαιώματος.