FAQ

Κατάτμηση Αδείας με το άρθρ.6 του Ν.3846/10

Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η Κατάτμηση του χρόνου Αδείας

α) Με Πρωτοβουλία του Εργοδότη

Εξ αιτίας σοβαρής ή επίγουσας ανάγκης της επιχείρησης σε δύο (2) δόσεις εκ των οποίων η πρώτη διαρκεί τουλάχιστον (6) ημέρες.
Τελεί υπό την έγκριση του ΣΕΠΕ. Απαιτέιται αίτηση.

β) Με πρωτοβουλία του Εργαζόμενου

Με γραπτή αίτηση στον Εργοδότη η οποία διατηρείται επί 5ετία
Στην περίπτωση αυτή η άδεια μπορεί να δοθεί και σε περισσότερες των δύο περιόδων εκ των οποίων η μία να διαρκεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες για την πενθήμερη εργασία ή δώδεκα (12) ημέρες για την εξαήμερη εργασία.

Άδεια θανάτου συγγενούς με τη ΕΓΣΣΕ 2010, 2011, 2012

Με το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 θεσπίστηκε η άδεια για θάνατο συγγενούς 1ου βαθμού (συζύγου γονέων αδερφών και τέκνων). Άδεια (2) ημερών.

Με το άρθρο 8 της ΕΓΣΣΕ 2010 – 2011 – 2012 διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται όχι μόνο στους εξ αίματος συγγενείς αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό.

Χρόνος Προειδοποίησης Απόλυσης με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο 3863/10 & Ν.3899/10

Με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο ο χρόνος προειδοποίησης για την καταβολή της μισής αποζημίωσης είναι:

1 μήνας για υπαλλήλους με υπηρεσία  1 εώς 2 χρόνια

2 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 2 εώς 5 χρόνια

3 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 5 έως 10 χρόνια

4 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 10 εώς 15 χρόνια

5 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 15 εώς 20 χρόνια

6 μήνες για υπαλλήλους με υπηρεσία από 20 και πάνω χρόνια

Ποια τα Ποσοστά Απολύσεων με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο 3863/10

Με το Νέο Ασφαλιστικό Νόμο καθορίστηκαν νέα ποσοστά Απολύσεων:

α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν είκοσι (20) εώς εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

β) Ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

Απολύσεις πέρα από τα όρια αυτά χαρακτηρίζονται ομαδικές.

Εργασιακή Εμπειρία Ανέργων κάτω των 24 ετών

Με το άρθρο 2 του Ν.3845/2010 οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ηλικίας μέχρι 24 ετών δύνανται να εργαστούν σε επιχειρήσεις συνάπτοντας σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας διάρκειας μέχρι 12 μηνών. Οι αποδοχές αντιστοιχούν στο 80% του ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης και ασθένειας. Οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ από τον ΟΑΕΔ.  

Επιταγή Επανένταξης Ανέργων στην Αγορά Εργασίας

Το άρθρο 2 του Ν.3845/2010 για την αντιμετώπιση της ανεργίας των επιδοτούμενων και μακροχρόνια ανέργων καθιερώνει την επιταγή επανένταξης αυτών στην αγορά εργασίας. Η αξία της ισοδυναμεί με το δικαιούμενο ποσό επιδότησης αυτών. Με ΥΑ θα καθοριστούν λεπτομέρειες εφαρμογής. 

Συγχώνευση επιχειρήσεων και εφαρμογή ΣΣΕ…

Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων προκύπτει το ερώτημα εάν εφαρμόζονται ή όχι στους υπαλλήλους που απορροφήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν στην απορροφώσα εταιρία.

Ο Άρειος Πάγος με την 390/2008 απόφασή του αποφαίνεται ότι η δυσμενέστερη μεταχείριση του προσωπικού της απορροφώμενης επιχειρήσεως (σε σχέση με το προσωπικό της απορροφώσας) δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.
Δεν απαιτείται η εξομοίωση τους με τους τυχόν καλύτερους όρους του προσωπικού της απορροφώσας εταιρίας.

Ως Προυπηρεσία νοείται η παρασχεθείσα με σχέση…

Ως προυπηρεσία για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος νοείται η παρασχεθείσα με σχέση ερξαρτημένης εργασίας και όχι οποιαδήποτε άλλη απασχόληση. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τα της προυπηρεσίας.

Η νομολογία των δικαστηρίων με σωρεία αποφάσεων της καθόρισε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να αναζητείται το είδος της προς αναγνώριση προυπηρεσίας (συναφή – ομοειδή καθήκοντα) ο χρόνος, τρόπος κλπ.

Ομότιμα καθήκονται θεωρούνατι εκείνα που είναι ίσου ή ίδιου βαθμού, δηλαδή της ίδιας αξίας με εκείνα που ο μισθωτός ασκεί τώρα, εκείνα δηλαδή που τα διακρίνει ομοιότητα και ισότητα ως προς τις ηθικές ή υλικές απολαβές.

Συναφή καθήκοντα θεωρούνται τα παρεμφερή ή παρόμοια με εκείνα που ασκεί τώρα ο μισθωτός.